ORTODONTİ TEDAVİSİ

 Ortodonti dişlerde meydana gelmiş çapraşıklıkların tedavisi ile ilgilenen bilim dalıdır. Normalde kişideki çene gelişimi yaşı tamamlandıktan sonra yapılması tavsiye edilen bir tedavi olmasına karşın aslında çocuğun çene gelişimi sürerken alınacak önlemlerle ortodontik tedavinin çok daha başarılı olması, kullanılacak aparatlarla çocuğun ileride daha büyük problemlerle karşılaşmasının önlenmesi sağlanabilir.

Çene gelişim yaşı bayanlarda 14-15, erkeklerde ise 17-18 yaşları arasındadır. Bu yaşlarda dişlerin ön yüzlerine yapıştırılacak, braket ve tel yardımıyla bozuk olan dişlere verilecek bir hareketle dişin kökünün olması gereken yere yerleşmesi sağlanır.

İlk ortodontik muayene 7 yaşında süt dişlerinin çıkıp ana dişlerin gelmeye başladığı dönemde olmalıdır. Bu muayenedeki amaç, çenedeki muhtemel bir problemin oluşmasını engellemek, erken teşhise bağlı olarak dişlere ve ekleme fazla kuvvet binmesini engellemektir.

Daha sonra 11-12 yaşlarında ana dişler ağza tamamen yerleştiği anda, asıl tedaviler yapılmaktadır. Bu sözlerden ortodontik tedavinin sadece çocuklarda ve gençlerde uygulandığına dair bir kanı oluşmamıs gerekir, çünkü erişkin ve ileri yaşlarda olan birçok hastaya da ortodontik tedavi uygulanabilmektedir.

Ortodonti Tedavi

Özellikle son zamanlarda çıkan malzemelerin daha uygun ve küçük olması, diş rengine daha uygun materyaller kullanılması, hastaların bu konudaki bilinçliliği ve istekliliği de bu tedavinin hemen hemen her yaş grubundan hastaya uygulanmasını geçerli kılmıştır.

Ülkemizde ortodontik tedaviye ihtiyacı olan fakat sadece estetik kaygılardan dolayı bu tedaviyi yaptırmak istemeyen bir çok hasta vardır. Bunun yerine alternatif olarak dişlerini çektirmekte, dişlerini kestirerek üzerine porselen kaplamalar yada protezler yaptırmak isteyen insanlar vardır. Halbuki ortodontik tedavi ile dişlerin üzerine herhangi bir uygulama yapılmaksızın kişinin kendi dişlerini kullanarak estetik ve güzel bir gülüş elde etmesi mümkündür.

En iyi protez kişinin kendi dokusu kendi dişidir. Bu nedenle protez ve porselen kaplama gibi durumlarda ortodontik tedavi iyi bir alternatif tedavi yöntemi olmaktadır. Bu uygulama sayesinde kişi kendi dişlerini kullanarak özgüvenli bir şekilde gülmek te dişlerini konuşurken ve gülerken saklamak zorunda kalmamaktadır.

Bu da kişinin sosyal hayatına, çevresine, iş ve ev hayatına çok olumlu bir şekilde yansımaktadır.

Ortalama bir ortodontik tedavi 1 sene ile 2 sene arasında değişen bir süreçte tamamlanmaktadır.

Ama daha ileri vakalarda 3 seneye kadar tevdi süreci de olabilir.

Ortodontik tedavinin gerekliliği

Ortodontik diş tedavisi sadece estetik amaçlı bir tedavi değildir. Ortodontik tedavi sayesinde ileride meydana gelmesi muhtemel dişeti hastalıkları önlenebilir. Özellikle alt çene eklemindeki problemleri önlemenin yanı sıra çiğneme fonksiyonunu ve konuşma bozukluluklarının giderilmesine yardımcı olmaktadır. Diş hekimliğinin önemli dallarından biri olan Ortodonti, çapraşık dişlerin doğal yapısını bozmadan onları düzeltmenin en etkili yollarlından biridir. Ortodonti diğer tedavi yöntemlerinden farklı olarak, diş minesinden kesim yapmadan, çevredeki dişlere zarar vermeden dişlerin doğal yapıları korunarak dişleri düzeltebilir.

Ortognatik cerrahi

Dişsel bozuklukla birlikte çenesel bozuklukların da bulunduğu vakalarda sadece tel tedavisi yeterli olmayabilir. Bu durumlarda çene ameliyatı gerekebilir. Alt ya da üst çene için ortodonti uzmanı tarafından planlanan ameliyat bu dalda uzmanlaşmış plastik cerrahlar tarafından yapılabilir. Ortognatik cerrahi sadece ortodontik tedavinin yeterli olmadığı yapısal bozukluklarda, ortodontik tedavi sonrası çenelerinde kesilerek yani ameliyatla düzgün konumlarına getirildiği tedavilerdir. Ortodonti ve ortognatik cerrahi ile dişlerin düzgün sıralanması sağlanabilir.

Ortodontik Bozukluklar

Üst İleri İtim
Üst dişler, alt dişlerin ilerisinde ya da alt dişler geridedir. Fonksiyon ve estetik bozulmuştur